Horario por Curso

Horario por Curso

                                                                                                                 AULA ESPECÍFICA

 

                                                                                                 1º FPBE                                 2º FPBE

1º ESO A                               1º ESO B 

1º ESO C                               1º ESO D

2º ESO A                               2º ESO B 

                                    2º ESO C                              2º ESO PMAR                            

3º ESO A                               3º ESO B 

        3º ESO C                               3º ESO DIVER

4º ESO A                               4º ESO B 

4º ESO C